آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Vorondil

آرشیو برچسب: Vorondil

ووروندیل (نخستین کارگزار گوندور که این مقام را به ارث برد)

ووروندیل یکی از سه کارگزاری بود که در خدمت شاه آرنیل دوم، پادشاه گوندور بودند. به عنوان اولین کسی که مقام کارگزاری را از پدرش به ارث برد، ووروندیل نقشی مهم در تاریخ گوندور ایفا کرد. ووروندیل پسر پلندور بود، کارگزاری که فرمانروایی گوندور را در بحران پس از کشته شدن شاه اوندوهر در دست گرفت و پس از مرگش ...

ادامه مطلب »