ن

ناریه (ششمین ماه سال گوندوری)

ششمین ماه از سال، مطابق شمارش کارگزار گوندور، پس از لوته‌سه و پیش از لوانده، جشن نیمه تابستان. در تقویم امروزی بین ۲۳ می و ۲۱ جولای واقع می‌شود.

ناردول (سومین فانوس گوندور)

ایلناخ دومین فانوس در خارج میناس تریت بود، اما ستیغ کوه‌ها نوک تیز بود و ساخت فانوس درخشان را مشکل می‌ساخت.

ساخت مکان فانوس بعدی به سمت غرب چندان مشکل‌‌ساز نبود چرا که بر روی ستیغ پهن کوه‌های سفید قرار گرفته بود و ایستگاه نگهبانی که در آن مکان قرار داشت می‌توانست به هنگام نیاز، آتش بزرگی فراهم کند. به این دلیل بود که سومین فانوس را ناندور می‌نامیدند که به معنای آتش نوک تپه بود. زیرا آتش فانوس چنان درخشان بود که از صدها مایل دورتر دیده می‌شد.

نارخوست (یکی از برج‌های نیش)

برج غربی در میان دو برجی که با نام دندان موردور شناخته می‌شوند، که هر کدام در یک سمت تپه‌های اطراف دروازه سیاه مورانون پابرجا هستند و از ورودی شمال غربی موردور محافظت می‌کنند.

نارخوست و همتای آن کارخوست در اصل توسط اهالی گوندور ساخته شدند تا محافظ موردور بعد از اولین سقوط سائورون باشند.

وقتی توان گوندور ضعیف گشت، نارخوست رها شد و به تدریج رو به نابودی نهاد تا آن که سائورون به سرزمین باستانی خویش بازگشت، نیروهای او هر دو برج محافظ را تصرف کردند و آن‌ها را تعمیر نمودند، و بدین ترتیب در جنگ حلقه، یکی از نقاطی بودند که سائورون جهت حفاظت از خود به کار می‌برد.

ناربلت (دهمین ماه در تقویم دونه‌داین)

نامی که دونه‌داین برای دهمین ماه سال استفاده می‌کنند، نیز آن را با نام کوئنیایی «نارکوئلیه» می‌شناسند و تقریباً برابر ماه اکتبر است.

این نام معنی «خورشید رنگ‌پریده» می‌دهد و الف‌ها نیز به عنوان نام یکی از فصل‌ها (که بیشتر فیریت نامیده می‌شود) از آن استفاده می‌کنند که با ناربلت (در تقویم) دونه‌داین هم‌پوشانی دارد اما در طول سال ادامه پیدا می‌کند.

ناربلت (نام الفی فصل پاییز)

نام ثانوی برای فصل سینداری «فیریت» یا پاییز، ۵۴ روزِ بین هشتم اکتبر و سوم نوامبر. هم‌طراز کوئنیایی آن لاسه-لانتا است.