نی‌تان (ستم‌دیده)

ستم‌دیده، نام مستعاری بود که تورین تورامبار وقتی در میان یاغیانِ گائورویت زندگی می‌کرد بر خود نهاد.

درباره 3DMahdi