خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نن‌گریت (آب‌های فراشنده)

نن‌گریت (آب‌های فراشنده)

آب‌های فراشنده در ناحیه‌ای که جریان کِله‌بروس به آبکند تی‌گلین می‌ریزد قرار گرفته و نامش را پس از آنکه برای نخستین بار نیه‌نور نی‌نیل به بالای آن آمد و به شدت لرزید این‌گونه نهادند.

درباره 3DMahdi