خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - ننار (یکی از ستارگان واردا)

ننار (یکی از ستارگان واردا)

ستاره ای که واردا النتاری بر آسمان نشاند. هویت آن نامعلوم است. نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر آن که تالکین نام الفی سیاره اورانوس را مد نظر داشته ولی حضور چنین جرم آسمانی کم‌نوری در میان اختران درخشانی که نام نه‌نار را در سیلماریلیون یدک می کشند، بعید به نظر می‌رسد.

درباره 3DMahdi