ا

اورکی (زبان اورکها)

اورکی نامیست برای ملغمه ای که اورکها به عنوان زبان به کار میبردند: مخلوطی از کلماتی به عاریه گرفته شده از سایر زبانهای سرزمین میانه. تفاوت زبان اورکی بین قبایل و دسته های مختلف اورکها به قدری زیاد بود که آنرا برای ایجاد ارتباط تقریبا بلااستفاده می کرد، و به همین دلیل زبانی مشترک بین آنها لازم به نظر می رسید. سارون هم به همین منظور زبان سیاه موردور را ابداع کرد، اما در عمل گویش مشترک بیشتر بین اورکها استفاده می شد.

اوری (از همراهان تورین سپربلوط)

Adam Brown در نقش اوری در سه‌گانه هابیت

یکی از اعضای گروه تورین و شرکا. اوری[۱] از خاندان دورین و از اقوام دور تورین سپربلوط بود که به همراه او در سال ۲۹۴۱ دوران سوم راهی پویش اره‌بور برای بازپس گیری تنها گوه از دست اسماگ شد. باشلق خاکستری داشت و فلوت می‌نواخت. اوری بسیار خوب می‌نوشت و می‌توانست حتی با رسم الخط الفی نیز بنویسد.

 

 

 

 

 

اوری از نبرد پنج سپاه جان سالم به در برد و در سال ۲۹۸۹ به همراه بالین به موریا رفت تا دوباره آنجا را به محلی مسکونی تبدیل کنند. او بود که آخرین صفحات کتاب مزربول را در باب وقایع مربوط به آخرین روزهای دورف‌های موریا را در سال ۲۹۹۴ نوشت و در آن از مرگ بالین در دره دیمریل، کشته شدن اویین به دست نگهبان دریاچه و بستن دروازه خبر داد و نوشت که چگونه توسط اورک‌ها به دام افتادند. آخرین نوشته‌های اوری از این قرار است:

«نمی‌توانیم بیرون بیاییم، فرجام کار نزدیک است، طبل‌ها، صدای طبل در اعماق …. آنها می‌آیند»

یاران حلقه، پل خزد-دوم ص۶۳۴

اوری به همراه بقیه دورف‌های بالین از بین رفت.

نوری(راست) و اوری(چپ) در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)

اوری در ارباب حلقه‌ها – یاران حلقه


[۱] اوری نام یکی از دورفها در منظومه Voluspa از افسانه های اسکاندیناوی است به معنی «دیوانه و هذیانی».

اورگالادهاد (روز دو درخت)

در تقویم سینداری، روز چهارم هفته که معادل سه شنبه امروزی بود، اورگالادهاد نامیده می شد که به معنی روز دو درخت است.

اورگالاد (روز درخت سپید)

نژاد: انسانها
فرهنگ: نومه نوریها
معنی: روز درخت سپید
نام های دیگر: آلده ا ، اورگالادهاد
تلفظ: o’rgalath، همانند تلفظ انگلیسی “th” در کلمه ” these”

اورگالاد چهارمین روز هفته در تقویم نومه نوری و معادل سه شنبه در تقویم امروزی بود. این نام از عبارت سینداری اورگالادهاد، به معنی روز درختان، که اشاره به دو درخت والینور دارد اخذ شده است. نومه نوریها درخت سپید تلپریون را حرمت زیادی می نهادند و گفته شده است که نیملوت، درختی که در بارگاه شاهان در آرمنلوس می رویید از اعقاب آن است. بدین ترتیب آنها معنی نام اورگالاد را تغییر داده و آنرا تنها به تلپریون اختصاص دادند.

اورفالخ اخور (راه فرار)

اورفالخ اخور نام آبکندی از یک رودخانه خشک شده در کوهستان محیط بود و راه رسیدن به شهر پنهان گوندولین.