خانه - فرهنگ نامه (برگه 48)

فرهنگ نامه

آمون اتیر (تپه جاسوسان نارگوتروند)

تپه ای که توسط مردم فینرود در دشت پهناور تالات دیرنن در یک فرسخی (حدود سه مایل) شرق دروازه های نارگوتروند و بر فراز رودخانه ناروگ ساخته شد. با گذشت سالیان درختانی در جناحین آن روییدند اما از روی قله آن، دیدبانان نارگوتروند می توانستند با دید الفی خود زمین های اطراف را زیر نظر بگیرند. به این ترتیب این تپه، آمون اتیر به معنای تپه جاسوسان نامیده شد.

پس از غارت نارگوتروند، تپه همچنان پا بر جا بود و در این مکان بود که نیه نور به گلائورونگ اژدها برخورد. دشت را مهی غلیظ از بخار متعفن اژدها فرا گرفته بود و تنها بالای تپه از مه خارج بود. گلائورونگ طلسم فراموشی قدرتمندی را بر نیه نور انداخت و محافظ او مابلونگ ، دختر را در آن شرایط پیدا کرد. مابلونگ او را از تپه به سمت شمال هدایت کرد اما در مرزهای دوریات نیه نور گم شد و بعدها از طلسم اژدها نتایج پلیدی پدید آمد.

آمون ارب (تک تپه بلریاند شرقی)

تپه ای وسیع با دامنه های باتلاقی که بر دشت های بلریاند شرقی مشرف بود. به عنوان بلندترین نقطه آن منطقه این تپه اهمیت استراتژیک فوق العاده ای داشت زیرا از گذرگاه شرقی کنار دیوار بلند آندرام به قسمت های جنوبی بلریاند محافظت می کرد. در اینجا بود که دنه تور ناندوری در نخستین نبرد کشته شد و مدت ها بعد کارانتیر در اینجا استحکاماتی بنا کرد تا از گریزگاه خود به جنوب بعد از داگور براگولاخ محافظت کند.

آمون دین (تپه خاموش)

در شمال و غرب میناس تریث رشته ای از تپه های کم ارتفاع قرار دارد که به موازات شاخه شرقی کوهستان سفید از میان جنگل درودان می گذرد. در شرق جنگل آرین این تپه ها بلندی یکه و تنهایی است که در شمال جنگل خاکستری و میندولین قرار گرفته است. این همان آمون دین یا تپه خاموش است.

از دید مسافری که در مسیر جاده میناس تریث به سمت شمال سفر می کند، آمون دین در سمت چپ و پس از حدود چهل مایل هویدا می شود. با توجه به زاویه دید گسترده بر فراز آنورین، کایر آندروس و ایتلین شمالی در آن سوی رودخانه بزرگ (آندوین)؛ طبیعی بود که گوندوری ها آن را به یک پست دیدبانی تبدیل کنند و البته از دیرباز استحکاماتی در آنجا بنا کنند.

اردوگاه آمون دین به مشعلی مجهز بود تا مردم مناطق اطراف را از خطر آگاه سازد. این اولین مشعل از سری مشعل هایی بود که برای اعلام خطر و درخواست کمک ساخته شدند. بعد از آمون دین مشعل هایی بر فراز ایلناخ و مین-ریمون ساخته شدند و با گذشت سالیان مشعل های دیگری نیز به آن ها اضافه شد. در پایان دوران سوم رشته ای مشتمل از هفت مشعل از آمون دین تا هالیفیرن در مرز روهان در غرب کشیده شده بود.

آمون دارتیر (یکی از قلل کوهستان سایه)

یکی از کوه های رشته کوه ارد وترین، کوهستان سایه، که دور-لومین در شمال را از بلریاند در جنوب جدا می کرد. این کوه در نزدیکی خانه هورین در جنوب شرقی دور-لومین واقع شده بود و سرچشمه های نن لالایت در دامنه های شمالی آن قرار داشت. راه های مخفی و صعب العبوری که از زیر قله آمون دارتیر می گذشت تا فرسنگ ها فاصله از هر جهت تنها گذرگاه از میان ارد وترین بودند.