آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - چوگان پادشاهی نومه‌نور (نشان سلطنتی نومه‌نور)

چوگان پادشاهی نومه‌نور (نشان سلطنتی نومه‌نور)

تاریخ‌ها: احتمالاً ساخته شده برای به سلطنت رسیدن الروس تار-مینیاتور در سال ۳۲ دوران دوم؛ همراه با آر-فارازون در سال ۳۳۱۹ دوران دوم نابود شد.

نژاد: انسان‌ها

دسته‌بندی: نومه‌نوری‌ها

خانواده: خاندان الروس

محل استقرار: تخت پادشاهان در آرمنه‌لوس بود

تلفظ: نومه‌نور به شکل «noo’menorr» تلفظ ‌می‌شود. (rr تأکید بر این دارد که r آخر باید تلفظ شود.)

 

در نومه‌نور، قدرت پادشاهان و ملکه‌ها نه با یک تاج، بلکه توسط یک چوگان نشان داده می‌شد که توسط الروس تار-مینیاتور و تمام فرزندان حاکم او تا زمان آرفارازون در دست گرفته می‌شد. در میان پادشاهان اولیه، تسلیم داوطلبانۀ عصا به یک وارث طبیعی بود، اما این سنت در سال‌های بعد کنار گذاشته شد. زمانی که آر-فارازون برای حمله به قلمروی قدسی لشکر کشید، چوگان را همراه خود داشت و این چوگان با پادشاه و همه لشکریانش از دست رفت. در سرزمین میانه، نومه‌نوری‌ها تبعید شده این سنت را حفظ کردند و شاه برین آنها چوگان پادشاهی آنومیناس را که نماد اربابان آندونیه در نومه‌نور بود در دست می‌گرفت.

یادداشت‌ها:

اولین اشاره‌ای که به این چوگان ‌می‌شود در پایان سلطنت الروس است، زمانی که پسرش واردامیر آن را به پسر خود، تار-آماندیل، واگذار می‌کند. این نشان می دهد که الروس باید در مقطعی آن را نگه داشته باشد و به نظر می‌رسد به احتمال زیاد مخصوصاً برای آغاز سلطنت او ساخته شده باشد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

کتاب صوتی نامه‌های جی. آر. آر. تالکین منتشر خواهد شد

کتاب صوتی نامه‌های جی. آر. آر. تالکین منتشر خواهد شد

بنا بر اعلام اخیر انتشارات هارپرکالینز، کتاب صوتی نسخه بازبینی‌شده و گسترش‌یافته نامه‌های جی. آر. ...