آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Sceptre of Númenor

آرشیو برچسب: Sceptre of Númenor

چوگان پادشاهی نومه‌نور (نشان سلطنتی نومه‌نور)

تاریخ‌ها: احتمالاً ساخته شده برای به سلطنت رسیدن الروس تار-مینیاتور در سال ۳۲ دوران دوم؛ همراه با آر-فارازون در سال ۳۳۱۹ دوران دوم نابود شد. نژاد: انسان‌ها دسته‌بندی: نومه‌نوری‌ها خانواده: خاندان الروس محل استقرار: تخت پادشاهان در آرمنه‌لوس بود تلفظ: نومه‌نور به شکل «noo’menorr» تلفظ ‌می‌شود. (rr تأکید بر این دارد که r آخر باید تلفظ شود.)   در نومه‌نور، ...

ادامه مطلب »