آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - چوگان پادشاهی آنومیناس (نشان سلطنتی در پادشاهی شمالی)

چوگان پادشاهی آنومیناس (نشان سلطنتی در پادشاهی شمالی)

تاریخ‌ها: احتمالاً ساخته شده در قرن هفتم یا هشتم دوران دوم؛ نسبت داده شده به آنومیناس پس از تأسیس آرنور در ۳۳۲۰ دوران دوم. باقی مانده تا عصر چهارم.

ریشه‌: در اصل عصای منصبی بود که لردهای آندونیه در نومه‌نور در دست می‌گرفتند.

نژاد: انسان‌ها

دسته‌بندی: دونه‌داین

فرهنگ: مردم آرنور و نوادگانشان

خانواده: خاندان ایسیلدور

محل استقرار: به طور خاص نسبت داده شده به آنومیناس، بعدها در ریوندل نگهداری شد.

معنا: آنومیناس به معنای «برج غربی» است

تلفظ: آنومیناس «anoo’minass’» تلفظ ‌می‌شود

نام‌های دیگر: چوگان پادشاهی شمالی، چوگان پادشاهی آرنور، گاه تنها یاد شده با عنوان «چوگان پادشاهی»؛ اصطلاحی که مشترکاً برای دیگر نمادهای نشاندهندۀ پادشاهی نیز استفاده ‌می‌شود.

 

یک عصای نقره‌ای، در اصل نماد منصب اربابان آندونیه در نومه‌نور بود. از سقوط نومه‌نور جان سالم به در برد و تا زمانی که این قلمرو پابرجا بود، در اختیار پادشاهان آرنور بود. پس از تقسیم پادشاهی شمالی، در میان پادشاهان آرتداین و فرزندان آنها، رؤسای دونه‌داین، از نسلی به نسل دیگر به ارث رسید.

یادداشت‌ها:

می‌دانیم که چوگان پادشاهی آنومیناس از عصای لردهای آندونیه در نومه‌نور نشأت گرفته است. اولین نفر از آن لردها، والاندیل، در مقطعی از قرن هفتم یا هشتم عصر دوم به این عنوان دست یافت، و بنابراین قدمت عصا احتمالاً به آن زمان بازمی‌گردد. با این حال، هرگز به صراحت گفته نشده است که چوگانی که توسط الندیل به سرزمین میانه آورده شد، چوگان اصلی آندونیه بوده است. با توجه به اینکه هیچ اظهارنظری در مورد این موضوع ارائه نشده است، احتمالاً منصفانه است که فرض کنیم این چوگان واقعاً همان عصای اصلی بوده است، اما احتمالاً عصای قدیمی ممکن است در طول تاریخ طولانی خود در نومه‌نور جایگزین شده باشد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

قرار است که یک کتاب راهنمای مصور و یک کتاب رنگ‌آمیزی برای انیمه ارباب حلقه‌ها: ...