آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Sceptre of Annúminas

آرشیو برچسب: Sceptre of Annúminas

چوگان پادشاهی آنومیناس (نشان سلطنتی در پادشاهی شمالی)

تاریخ‌ها: احتمالاً ساخته شده در قرن هفتم یا هشتم دوران دوم؛ نسبت داده شده به آنومیناس پس از تأسیس آرنور در ۳۳۲۰ دوران دوم. باقی مانده تا عصر چهارم. ریشه‌: در اصل عصای منصبی بود که لردهای آندونیه در نومه‌نور در دست می‌گرفتند. نژاد: انسان‌ها دسته‌بندی: دونه‌داین فرهنگ: مردم آرنور و نوادگانشان خانواده: خاندان ایسیلدور محل استقرار: به طور خاص ...

ادامه مطلب »