خانه - آرشیو نویسنده: 3DMahdi (برگه 24)

آرشیو نویسنده: 3DMahdi

آرولگ اول (هشتمین پادشاه آرتداین)

زمان: تولد: سال ۱۳۰۹ دوران سوم [۱]. مرگ: ۱۴۰۹ دوران سوم. (وی به مدت ۱۰۰ سال زیست). پادشاهی آرتداین از سال ۱۳۵۶ دوران سوم. (او به مدت ۵۳ سال بر آرتداین حکم راند.)

نژاد: انسان

بخش: دونه داین

فرهنگ: آرتداین

خاندان: خاندان ایسیلدور

جایگاه: فورنوست اراین

معنی: نامشخص است، اما احتمالاً به معنای سلطنتی– بزرگ [۲] می‌باشد.

عناوین: وارث ایسیلدور، پادشاه آرتداین

آغاز و پایان حکومت آرولگ در جنگ و نبرد صورت گرفت. او زمانی پادشاه شد که پدرش آرگلب اول به جنگ با متحدین جدید، آنگمار و رودائور، رفته بود و در همان نبرد کشته شده بود. آرولگ نیز برای خود اتحادی ساخت از مردان کاردولان و الف‌های لیندون و پس از آن به سرزمین شرقی حمله برد.

به نظر می‌رسد که اتحاد بین آن دو لغو شده باشد. برای بیشتر از ۵۰ سال، آرولگ توانست خطی دفاعی در شرق از ودرتاپ تشکیل دهد که نیروهای آنگمار نتوانند آن را شکست دهند. ریوندل در پشت این خط مقدم قرار نگرفت و به نظر می‌رسد در این زمان تحت محاصره قرار گرفته باشد.

سرانجام توازن به هم ریخت. آنگمار نیروهایش را جمع کرد و به خط مقدم دفاعیِ آرولگ نفوذ کرد. پس از عبور از رودخانه‌ی هورول، نیروهای آنگمار به سمت غرب حرکت کردند و ودر تاپ را به محاصره‌ی خود در آوردند. پس از آن برج وردتاپ را نابود کردند و نیروهای خود را به سمت آرتداین فرستادند تا به آن‌هایی که در حال عقب نشینی به فورنوست بودند، حمله کنند. در این حمله، آرولگ کشته شد و پسر جوانش، آرافور بر تخت پادشاهی جلوس کرد.

آرولگ اول به مدت ۵۳ سال بر آرتداین حکم راند و آرافور، پسرش جانشین او شد.

یادداشت:

  1. به نظر می‌رسد که تاریخ تولد آرولگ تنها در کتاب تاریخ سرزمین میانه، جلد دوازدهم، بخش مردم سرزمین میانه آمده باشد که با این اوصاف، منبع کاملاً موثقی به نظر نمی‌رسد.
  2. آر، پیشوندی است که معنای سلطنتی می‌دهد، که ادعای آرولگ بر حکمرانی بر سرزمین باستانی آرنور را بیان می‌کند. در معنای بخش پایانی نام وی، ولگ، خیلی مطمئن نمی‌توان سخن گفت. اما احتمال با تغییراتی به شکل بلگ، به معنای بزرگ یا قوی می‌باشد. این حقیقت که در نوشته‌های اولیه این پادشاه بلگ نام گذاری شده بود، این احتمال را قوت می‌بخشد.

آرورنی ین (سرزمین‌های ساحلی در شمال خلیج بالار)

زمان: در پایان دوران اول نابود شد.

موقعیت: در شمال خلیج بالار، بین کیپ بالار و مصب سیریون واقع شده بود.

جایگاه: مصب سیریون

معنی: نامشخص می‌باشد.

«ائارندیل دریانوردی بود / که در آرورنی یِن اقامت داشت»

اولین بیت از سرود بیلبو در مورد ائارندیل

یاران حلقه / بخش: ملاقات‌های بسیار

سرزمین‌های ساحلی خلیج بالار، که بین دماغه بالار در غرب و مصب سیریون در شرق قرار داشته است. مناطق داخلی این ناحیه به داشتن جنگل درختان نیمبره تیل مشهور بودند.

آرورنی یِن، جنوبی‌ترین منطقه‌ی قابل زندگی در سرزمین بلریاند بوده است و بنابراین دورترین بخش آن سرزمین از تاثیرات مورگوت. بعدها در دوران اول این مسئله، اهمیت پیدا کرد، زمانی که پناهنده‌ها از دوریات و گوندولین آنجا جمع شدند، مخصوصا در مصب سیریون. ائارندیل ارباب این مردمان شد و از جنگل در آرورنی یِن بود که او الوار برای ساختن کشتی‌اش، وینگیلوت، جمع آوری کرد.

آسکار (آخرین آرامگاه گنج‌های دوریات)

شمالی‌ترین ریزآبه‌های رودخانه‌ها در اوسیریاند بود و در طول کناره‌ی شمالی راه دورفی از سمت کوهستان آبی امتداد داشت. بعدها، بعد از غرق شدن گنج‌های دوریات در آنجا، به رات لوریل (بستر طلایی) تغییر نام داد.

آرولگ دوم (دوازدهمین پادشاه آرتداین)

زمان: تولد: سال ۱۶۳۳ دوران سوم [۱]. مرگ: ۱۸۱۳ دوران سوم. (وی به مدت ۱۸۰ سال زیست). پادشاه آرتداین از سال ۱۷۴۳ دوران سوم (او به مدت ۷۰ سال حکمرانی کرد).

نژاد: انسان

بخش: دونه داین

فرهنگ: آرتداین

خاندان: خاندان ایسیلدور

جایگاه: فورنوست اراین

معنی: نامشخص است، اما احتمالاً به معنای پادشاه بزرگ (معنای لغوی آن بزرگ-سلطنتی است.)[۲] می‌باشد.

عناوین: وارث ایسیلدور، پادشاه آرتداین

پسر و وارث آروگیل، کسی که جانشین آروگیل شد تا به دوازدهمین پادشاه آرتداین، ملقب شود. در دوران حکومت آرولگ، آرتداین به تنهایی در برابر تهدیدات آنگمار، کاردولان و رودائور، که تحت سلطه‌ی شاه جادو پیشه بودند، ایستادگی می‌کرد. در تاریخ هیچ نبرد بزرگی در دوران حکومت وی ثبت نشده است.

آرولگ دوم به مدت هفتاد سال بر آرتداین حکمرانی کرد، و پسرش آراوال پس از او سلطنت را به عهده گرفت.

یادداشت:

  1. به نظر می‌رسد که تاریخ تولد آرولگ، تنها در کتاب تاریخ سرزمین میانه، جلد دوازدهم، بخش مردم سرزمین میانه آمده باشد؛ که در این صورت نمی‌توان بطور کامل به این تاریخ اطمینان داشت.
  2. نام آرولگ دوم، احتمالاً از نام پدرِ پدرِ پدربزرگش، آرولگ اول گرفته شده است که در دفاع از ودرتاپ کشته شد.

آسئا آرانیون (علف شاهی)

یکی از بسیار نام‌هایی که بر روی گیاه شفابخش آتلاس یا علف شاهی گذاشته شده است. در اواخر دوران سوم در گوندور، خصوصیات دارویی این گیاه به فراموشی سپرده شده بود، اما نام باستانی‌اش در زبان کوئنیا والینوری از یاد نرفته بود. آن نام، آسئا آرانیون، به نظر می‌رسد که در زبان الفی، مستقیما برابری برای علف شاهی باشد.