خانه - آرشیو نویسنده: 3DMahdi (برگه 50)

آرشیو نویسنده: 3DMahdi

آمون تریت (تپه نگهبانی)

تپه ای صخره ای که دژ میناس تریت روی آن واقع شده است. شهر در کناره های پرشیب تپه توسط سنگ تراشان ماهری از دونه داین با باریک تر شدن پایه های سنگی در هر قسمت به هفت طبقه ساخته شده است.

نام آمون تریت احتمالا بعد ها به شهر داده شد (از میناس تریت، نامی که در سال ۲۰۰۲ دوران سوم به شهر داده شد). قبل از آن شهر و به تبع آن تپه نیز احتمالا با نام میناس آنور شناخته می شد، اما مدرکی موثق برای این ادعا در دست نیست.

آمون اویی لوس (کوه همیشه سفید)

ترجمه سینداری برای نام کوئنیایی، اویولوسه. کوه برف همیشگی که در میان پلوری، بلند ترینِ جمله کوه های زمین، سر برآورده و بیشتر با نام تانیکوئتیل، کوه سپیدی که بر قله آن تالار های مانوه و واردا واقع است، شناخته می شود؛ و بر فرازش آن دو میتوانند همه پهنه آردا را ببینند.

آمون آمارت (معنای تحت الفظی کوه نابودی)

آتش فشان بسیار بزرگی که در قلب فلات گورگوروت قرار داشت و در زبان الفی با نام اورودروین، کوه آتش، شناخته می‌شد. ولی در اواخر دوره‌ی دوم در میان گوندوری ها نام جدیدی به خود گرفت. در سال ۳۴۲۹، تنها کمی بیش از یک قرن بود که قلمرو شان تاسیس شده بود. و سائرون از زمان سقوط نومه نور دیگر دیده نشده و اورودروین نیز در آن زمان خاموش گشته بود. ولی حالا یک بار دیگر با فعالیت دوباره اش، گوندوری ها را از بازگشت سائرون آگاه ساخت. و بدین ترتیب بود که نام الفی جدیدی بر کوه آتش نهادند. آمون آمارت به معنای تپه‌ی نابودی که به طور کلی کوه نابودی معنا گردید.

نگرانی گوندوری ها به جا بود و همان شد که تصور می‌کردند. سائرون فورا نیرویی به افل دوآت فرستاد و میناس ایتیل را تصرف کرد. این واقعه، آغاز جنگ آخرین اتحاد بود که دوازده سال به طول انجامید و سرانجام سائرون شکست خورد.

این که آیا نام آمون آمارت پس از آن وقایع همچنان مورد استفاده قرار می‌گرفته یا خیر مشخص نیست. ولی آنچه که مشخص است، نام الفی آن یعنی اورودروین همچنان به عنوان رایج ترین نام، مورد استفاده قرار می‌گرفته است. اگرچه در زبان انسان ها، شکل ترجمه‌ شده‌ی آمون آمارت بسیار رایج تر بود. تا آنجا که در تمام دوره‌ی سوم، نام آن کوه در زبان مردمان سرزمین های غربی ، همچنان «کوه نابودی» باقی ماند.

آملایت از فورنوست (اولین پادشاه آرتداین)

بزرگترین پسر ائارندور از آرنور و متقابلا از نسل ایسیلدور . آملایت این حق را داشت که پس از پدرش یازدهمین پادشاه آرنور و ارباب تمامی دونه داین شمال شود. ولی پس از مرگ ائارندور، بین آملایت و برادرانش نزاع درگرفت و سلسله‌ی پادشاهی منقطع گردید.

از اختلافی که بین سه برادر به وجود آمد جزئیات بیشتری به ثبت نرسیده است. ولی نتیجه‌ی کار از اهمیت تاریخی خاصی برخوردار بوده و باعث گردید تا قلمرو شمالی دونه داین به سه قلمرو مستقل تجزیه شود. قلمرو آملایت به سرزمین های غرب رودخانه‌ی باراندوین و تپه های ودر، منطقه ای که با نام آرتداین مشهور بود تنزل پیدا کرد. سرزمین های شرقی آرنور نیز بین برادران آملایت تقسیم شد و قلمرو های جدیدی به نامهای رودائور در شمال و کاردولان در جنوب به وجود آمد.

این که چه چیز باعث به وجود آمدن اختلاف بین آملایت و برادرانش شد مشخص نیست، اما این حقیقت که او با ایسیلدور نسبت خونی مستقیم دارد هرگز مورد سؤال واقع نشد. از طریق آملایت، پادشاهان آرتداین، تبار و دودمان الندیل را تا نسل ها ادامه دادند.

آملاخ (یکی از رهبران جدایی در استولاد)

«اینک من نزاع خود را با استاد نیرنگ ها آغاز می کنم، که تا به انتهای  عمر من به طول خواهد انجامید.»

سخنان آملاخ

سیلماریلیون فصل ۱۷ – حدیث آمدن آدمیان به غرب

پس از سالهایی که آنها از کوهستان های مه آلود عبور کرده و به بلریاند رسیدند، انسان هایی که اداین نام می‌گرفتند عمدتا در کمپ هایی در استولاد در جنوب نان الموت سکنی گزیدند. آنها در آنجا به دو گروه تقسیم شدند : دسته‌ی اول «دوستان الف ها» نام داشتند که معتقد بودند انسان ها باید با الدار علیه مورگوت متحد شوند و دسته‌ی دوم مخالفانی بودند که می‌خواستند جنگ را به الف ها واگذار کنند.

در میان رهبرانی که در این جدایی حضور داشتند، آلماخ پسر ایملاخ یکی از فرزندان ماراخ نیز حضور داشت. هنگامی که شورایی برای بحث بر سر این موضوع تشکیل شد، کسی که به نظر می‌رسید آملاخ باشد به شدت بر علیه این عقیده که آنها بایستی با الدار متحد شوند سخنرانی کرد. پس از شورا مشخص گردید که آملاخ حتی در شورا حضور نداشته و سخنران کسی نبوده جز فرستاده‌ی مورگوت که خودش را به شکل او در آورده بود. خشم آملاخ به خاطر این حیله باعث گردید که به گروه دوستان الف ها بپیوندد. او به شمال و به هیمرینگ رفت تا به خدمت ارباب الف یعنی مایدروس درآید.