خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آسکار (آخرین آرامگاه گنج‌های دوریات)

آسکار (آخرین آرامگاه گنج‌های دوریات)

شمالی‌ترین ریزآبه‌های رودخانه‌ها در اوسیریاند بود و در طول کناره‌ی شمالی راه دورفی از سمت کوهستان آبی امتداد داشت. بعدها، بعد از غرق شدن گنج‌های دوریات در آنجا، به رات لوریل (بستر طلایی) تغییر نام داد.

درباره 3DMahdi