خانه - آرشیو نویسنده: 3DMahdi (برگه 23)

آرشیو نویسنده: 3DMahdi

آرود (اسب لگولاس وگیملی)

اسب روهانی که اسمش چابک معنی میشود.  آرود بعد از از دست دادن سوار اصلی اش توسط ائومر به لگولاس داده شد و او به ارباب جدیدش در طول جنگ حلقه با صداقت خدمت کرد. در اغلب اوقات آرود دو سوار را حمل میکرد، چرا که لگولاس توسط دوستش گیملی همراهی میشد.

آسگون (یاغیِ اهل دور-لومین)

مردی از اهالی دور-لومین بود، از شاخه ای از اداین که توسط خاندان هادور رهبری می‌شدند. پس از نیرنایت آرنویدیاد، ارباب برحق دور – لومین، هورین تالیون، به اسارت آنگباند در آمده بود و دور –لومین به متحد شرقی مورگوت، برودا، داده شد. به همراه بقیه‌ی پیروان هورین، آسگون نیز به عنوان خادم در دربار برودا خدمت می‌کرد تا اینکه یک روز پسر هورین، تورین از آن سوی کوهستان سایه خود را نشان داد.

با کشتن برودا، تورین آسگون و دیگران را فراری داد و با هم به سمت کوهستان فرار کردند و در غاری پنهانی، پناه گرفتند. اینگونه شد که خادمان آزاد شده حالا دیگر تبدیل به یاغیان فراری تبدیل شدند و همانطور که تورین یک بار دیگر در حال ترک آنان بود، آسگون از او خواست که به این سرزمین برنگردد، مگر اینکه بتواند نیرویی جمع آوری کند تا سرزمین پدری‌اش را آزاد کند. پس از آن، تورین هرگز به زادگاهش بازنگشت. در ضمن هیچ داستانی درباره‌ی سرنوشت آسگون و دیگر یاغیان سخنی به میان نیاورده است.