خانه - آرشیو نویسنده: 3DMahdi (برگه 23)

آرشیو نویسنده: 3DMahdi

آسگون (یاغیِ اهل دور-لومین)

مردی از اهالی دور-لومین بود، از شاخه ای از اداین که توسط خاندان هادور رهبری می‌شدند. پس از نیرنایت آرنویدیاد، ارباب برحق دور – لومین، هورین تالیون، به اسارت آنگباند در آمده بود و دور –لومین به متحد شرقی مورگوت، برودا، داده شد. به همراه بقیه‌ی پیروان هورین، آسگون نیز به عنوان خادم در دربار برودا خدمت می‌کرد تا اینکه یک روز پسر هورین، تورین از آن سوی کوهستان سایه خود را نشان داد.

با کشتن برودا، تورین آسگون و دیگران را فراری داد و با هم به سمت کوهستان فرار کردند و در غاری پنهانی، پناه گرفتند. اینگونه شد که خادمان آزاد شده حالا دیگر تبدیل به یاغیان فراری تبدیل شدند و همانطور که تورین یک بار دیگر در حال ترک آنان بود، آسگون از او خواست که به این سرزمین برنگردد، مگر اینکه بتواند نیرویی جمع آوری کند تا سرزمین پدری‌اش را آزاد کند. پس از آن، تورین هرگز به زادگاهش بازنگشت. در ضمن هیچ داستانی درباره‌ی سرنوشت آسگون و دیگر یاغیان سخنی به میان نیاورده است.

آسفالوت (نام اسب گلورفیندل)

زمان: در سال ۳۰۱۸ دوران سوم موجود بوده است. (یقیناً بین روزهای نهم و بیستم اکتبر)

گونه: اسب‌ها

فرهنگ: ریوندل

معنی: نامشخص است. [۱]

اسب سفیدِ درخشانی بود که گلورفیندل اهل ریوندل در سالهای پایانی دوران سوم بر آن سوار می‌شد. گلورفیندل سوار بر آسفالوت بود که راهی جستجو برای یافتن آراگورن و هابیت ها شد و پس از اینکه آن‌ها را یافت، مرکب خود را به فرودوی زخمی داد. به رغمخطر سواران سیاه در گدار بروئینن، آسفالوت فرودو را به سلامت به خانه‌ی الروند رساند.

در اولین نسخه‌ی منتشر شده از ارباب حلقه‌ها، سیمای آسفالوت اینگونه تشریح شده که با دهنه و افسار بوده است، با اینکه در همان نسخه در جاهای دیگر نوشته شده که الف‌ها از عنان برای اسب‌هایشان استفاده نمی‌کردند. بعد از نامه ای از یک خواننده‌ی کنجکاو، تالکین از یافتن این تناقض قدردانی کرد و در نسخ بعدی به جای دهنه و عنان از کلمه‌ی سربند زینتی استفاده کرد. در این نامه، در مورد جزئیات ابزار و آلات آسفالوت کمی بیشتر به ما اطلاعات داده شده است. اسب گلورفیندل یک سربند زینتی داشت، که روی آن یک پر بود به همراه تسمه ای چرمی، آراسته به جواهرات و به همراه زنگی کوچک. اما گلور (فیندل) بطور قطع از دهنه استفاده نمی‌کرده است. (نامه‌های جی آر آر تالکین. نامه‌ی شماره‌ی ۲۱۱، به تاریخ سال ۱۹۵۸).

یادداشت:

  1. نام آسفالوت براحتی به المان‌های معنی دار الفی تقسیم نمی‌شود و معنایش نامعین است. (خود تالکین نیز هیچگاه تفسیری برای این نام ارائه نکرد). المان انتهایی – loth احتمالاً به معنای شکوفه یا گل می‌باشد (و بعضی المان –fal را اینگونه ترجمه کرده‌اند: حباب).