خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آروس (رودخانه مرزی جنوب دوریات)

آروس (رودخانه مرزی جنوب دوریات)

رودخانه ای در شرق بلریاند که  از کوه شمالی ارد گورگوروت سر چشمه میگیرد و در آیلین-اویال به سیریون میپیوندد.

درباره 3DMahdi