خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - کوهستان خاکستر (رشته کوهی که مرز شمالی موردور را شکل می‌دهد)

کوهستان خاکستر (رشته کوهی که مرز شمالی موردور را شکل می‌دهد)

نامی برای ارد لیتویی، حصارِ کوهستانیِ شمالیِ موردور.

درباره 3DMahdi