خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آرولگ دوم (دوازدهمین پادشاه آرتداین)

آرولگ دوم (دوازدهمین پادشاه آرتداین)

زمان: تولد: سال ۱۶۳۳ دوران سوم [۱]. مرگ: ۱۸۱۳ دوران سوم. (وی به مدت ۱۸۰ سال زیست). پادشاه آرتداین از سال ۱۷۴۳ دوران سوم (او به مدت ۷۰ سال حکمرانی کرد).

نژاد: انسان

بخش: دونه داین

فرهنگ: آرتداین

خاندان: خاندان ایسیلدور

جایگاه: فورنوست اراین

معنی: نامشخص است، اما احتمالاً به معنای پادشاه بزرگ (معنای لغوی آن بزرگ-سلطنتی است.)[۲] می‌باشد.

عناوین: وارث ایسیلدور، پادشاه آرتداین

پسر و وارث آروگیل، کسی که جانشین آروگیل شد تا به دوازدهمین پادشاه آرتداین، ملقب شود. در دوران حکومت آرولگ، آرتداین به تنهایی در برابر تهدیدات آنگمار، کاردولان و رودائور، که تحت سلطه‌ی شاه جادو پیشه بودند، ایستادگی می‌کرد. در تاریخ هیچ نبرد بزرگی در دوران حکومت وی ثبت نشده است.

آرولگ دوم به مدت هفتاد سال بر آرتداین حکمرانی کرد، و پسرش آراوال پس از او سلطنت را به عهده گرفت.

یادداشت:

  1. به نظر می‌رسد که تاریخ تولد آرولگ، تنها در کتاب تاریخ سرزمین میانه، جلد دوازدهم، بخش مردم سرزمین میانه آمده باشد؛ که در این صورت نمی‌توان بطور کامل به این تاریخ اطمینان داشت.
  2. نام آرولگ دوم، احتمالاً از نام پدرِ پدرِ پدربزرگش، آرولگ اول گرفته شده است که در دفاع از ودرتاپ کشته شد.

درباره 3DMahdi