ه

هوآن (سگ شکاری والینور)

عهد: به همراه نولدور از آمان خارج شد و در ۴۶۹ د.ا کشته شد
نژاد: سگها (سگهای شکاری)
معنی: تازی یا سگ شکاری
القاب: سگ شکاری والینور
تلفظ: hoo’an

هوآن که او را سگ شکاری والینور نیز می نامند، تا زمان بدرفتاری کله گورم پسر فیانور با لوتین، خادمی وفادار برای او بود. ولی پس از این اتفاق او را رها کرد و به همراه برن و لوتین به ماموریت یافتن سیلماریل رفت. او بود که سارون را در مقابل دروازه های تول-این-گوروت شکست داد و کارخاروت را در شکار گرگ کشت.

خانواده هورن بلوئر (تولیدکنندگان بهترین علف چپق در شایر)

خانواده هورن بلوئر یکی از قدیمیترین و مهمترین خانواده های فاردینگ جنوبی بود. مشهورترین عضو این خانواده هم توبولد هورن بلوئر اهل لانگ باتوم بود که علف چپق را به شایر معرفی نمود و خانواده او نیز این صنعت را در انحصار داشتند. برگ لانگ باتوم این خانواده به قدری مشهور بود که در ویرانه های ایزنگارد نیز که در فاصله ای دور از شایر و فاردینگ جنوبی واقع است، تعدادی از بسته های علف چپق که علامت لانگ باتوم روی آنها بود، یافت شد. از زمان توبولد و یا حتی زودتر از آن، خانواده هورن بلوئر از خانواده های مهم شایر به شمار آمدند. فرودو بگینز هم مقداری خون هورن بلوئر در رگهایش داشت، از آنجا که پدر پدربزرگ او، لارگو، با تانتا هورن بلوئر ازدواج نمود. ریشه نام خانوداگی این خانواده کاملا مشخص نیست. شاید یکی از اجداد توبولد در بوقی خاص دمیده است و شاید هم این نام اشاره ای به چپق داشته باشد.

هولمان گرین هند (از بزرگترین باغبانان هابیتون)

گرین هندها همگی فرزندان هولمان گرین هندد بودند و نوه همنام او حداقل سومین نفری از این خاندان بود که از باغهای هابیتون باغبانی میکرد. هولمان در زمان بیلبو و یا حتی پدر او بانگو بگینز باغبانی بگ اند را بر عهده داشت و او بود که در سال ۲۹۴۱ د.س یکی از اقوامش به نام هام فست گمجی را به عنوان شاگرد خود به بگ اند آورد. سرانجام هم هام فست و پس از او پسرش سام وایز تبدیل به باغبانان بگ اند شدند.
با نکته سنجی در می یابیم که هولمان نیز در سرنوشت جنگ حلقه ایفای نقش کرده است، زیرا روزی در بهار ۲۹۴۱ د.س که گندالف به بگ اند آمده بود و بیلبو برای جشن سال نو الفها به سفر رفته بود، گندالف سر گفتگو را با هولمان باز کرد و حرفهای هولمان گندالف را به کشاندن پای بیلبو به سفر تنها کوه تشویق نمود، و طی این سفر بود که حلقه یگانه پیدا شد و به همین وسیله نیز سارون شکست خورد. شاید اگر سخنان هولمان نبودند، تمامی سرزمینهای غربی تحت سایه قدرت سارون فرو می رفتند.

هولمان کاتن (نخستین هابیتی که از نام خانوادگی کاتن استفاده کرد)

هولمان کاتن از اولین اعضای خانواده کاتن و در واقع اولین هابیتی بود که از این نام خانوادگی استفاده کرد. گفته شده که او از بای واتر، در نزدیکی هابیتون، به این شهر نقل مکان کرده و در محله ای که آنرا کوچه جنوبی می نامیدند ساکن شده و شروع به کشاورزی نمود، همانگونه که سالها بعد پسرش تولمان نیز زندگی می کرد. پسرعموی همنام هولمان کاتن، هولمان گرین هند، باغبانی معروف بود که احتمال دارد دانش باغبانی را او به هام فست گمجی و او نیز به پسرش سام وایز گمجی یاد داده باشد.