آخرین مقالات فرهنگنامه

ه

هاویه (اعماق زیر آردا)

یک صدا، ژرف تر از هاویه و بلندتر از سپهر، شکافنده همچون برق چشم ایلوواتار، آهنگ باز ایستاد. آینولینداله – سیلماریلیون بیانی از عمق شدید و ژرف ، مغاک به عنوان یک اسم، تنها در نقل قولی که در بالا آمده است استفاده شده باشد. استفاده از آن در اینجا استعاری است اما به نظر می رسد که به مفهوم ...

ادامه مطلب »

آدالدریدا بولجر (مادر گوربادوک برندی باک)

تاریخ : تولد : سال ۲۸۱۸ از دوران سوم (به حساب تاریخ شایر ۱۲۱۸) نژاد: هابیت فرهنگ : هابیت های شایر خانواده : بولجر جایگاه : احتمالا بعد از ازدواج با مارمادوک برندی باک به باک لند رفته است. معنی : از ترکیب کلمه ی آلمانی adal به معنای نجیب و (احتمالا) þryð به معنای قوی است. عضوی از خانواده ...

ادامه مطلب »

همراهان حلقه (اعضای گروه یاران)

نه مسافری که از ریوندل قدم در راه پویش نابودی حلقه یگانه در کوه هلاکت گذاشتند. فردو بگینز حامل حلقه بود و هشت همراه او شامل سه هابیت، دو انسان، یک دورف، یک الف و یک جادوگر بود. اسامی آن ها به ترتیب عبارتند از: سموایز گمجی، مریادوک برندی باک و پره گرین توک؛ آراگورن و برومیر؛ گیملی؛ لگولاس و ...

ادامه مطلب »

هبۀ آدمیان (مرگ)

مرگ؛ هبه‌ای که ایلوواتار به فرزندان کهتر خود داده است تا به وسیلۀ آن بتوانند از حصار دنیا رهایی یابند و به ماورای آن سفر کنند. پس از مرگ، انسان‌های فانی در سالن‌های ماندوس جمع می‌شوند و سپس از این دنیا به جایی می‌روند که برای همه، حتی برای والار ناشناخته است. در حالی که تمام موجودات، حتی خود والار ...

ادامه مطلب »