آخرین مقالات فرهنگنامه

ه

هفت سنگ (سنگ‌های بینای قلمروهای در تبعید)

در دوران باستان به آنها پلان‌تیر می‌گفتند که توسط الف‌ها به آماندیل رهبر نومه‌نوری‌ها داده شد که بعدها به الندیل رسید و پس از سقوط نومه‌نور نجات پیدا کردند و به سرزمین میانه آورده شدند و در سرزمین میانه پخش شدند. سه تا از آنها به پادشاهان گوندور داده یکی از آنها در شورش اوسگیلیات گم شد. همچنین یکی از ...

ادامه مطلب »

هفت ستاره (داس والار)

یکی از نام‌های بسیاری برای صورت فلکی هفت ستاره‌دار که هنوز هم وجود دارند و در شب پیدا هستند. الف‌ها به این صورت فلکی والاکیرکا یا داس والار میگویند که نشان از سقوط مورگوت است، اما مردان سرزمین‌های شمالی به آن وین میگفتند. نام امروزی این صورت فلکی گاو آهن یا دب اکبر می‌گویند.

ادامه مطلب »

هفت پسر فئانور (هفت شهریار الف که بر عهد پدر خود وفادار بودند)

مایدروس – ماگلور – کلگورم – کارانتیر – کوروفین – آمرود – آمراس هفت پسر فئانور فرزند فینوه  شاه نولدور بودند. مادر آنها نردانل نام داشت. این هفت نفر همراه پدر خود سوگند یادکردند تا برای بازپس‌گیری سیلماریلیون که سنگ‌های بزرگ مقدس بودند اقدام کنند برای همین در بلریاند با سیندار همکاری می‌کردند و در جنگ‌هایی علیه مورگوت شرکت میکردند. ...

ادامه مطلب »

هفت رودخانۀ اوسیر (رود گلیون و شش شاخۀ آن)

هفت رودخانه که در اوسریاند سرزمین سبز-الف‌ها در غرب کوه‌های آبی قبل و از پایان دوران اول جریان داشتند. مهم ترین این رودها گلیون بود، که به سمت سرحدات مایدروس در شمال دور جریان داشت و مرزهای غربی اوسریاند را می‌ساخت. شش رودخانۀ دیگر شاخه‌های فرعی این رودخانۀ بزرگ هستند، هر یک به طور جداگانه از کوه‌های آبی و چشمه‌هایش ...

ادامه مطلب »

هفت حلقه (حلقه‌های فرمانروایان دورف)

تعدادی از حلقه‌های قدرت هستند که سائورون به دورف‌ها داد تا آنها را از راه درست به در کند و به خدمات خود درآورد. دورف‌ها سرسرخت‌تر از آن بودند که از راه به در شوند، هرچند دورف‌ها به طور مادرزادی علاقۀ زیادی به طلا و جواهرات دارند. اواخر دوران سوم سائورون سه حلقه را بدست آورد و چهارتای دیگر توسط ...

ادامه مطلب »