ه

هیلدور (دنباله روها، از اسامی انسانها)

هیلدور که به معنی “دنباله روها” یا “پس آمدگان” می باشد، از اسامی متعدد انسانها در میان الفها است.

هیلدگریم توک (از اجداد پره گرین توک و مریادوک برندی باک)

چهارمین پسر گرونتیوس توک، معروف به توک پیر، هیلدگریم توک، با رزا بگینز ازدواج کرد و بدین ترتیب خویشاوندی دوری با بیلبو و فرودو پیدا کرد. مریادوک برندی باک و پره گرین توک، هر دو از فرزندان نوه های هیلدگریم بودند. پره گرین، پسر پالادین، نوه هیلدگریم بود و مریادوک هم پسر اسمرالدا، نوه دیگر هیلدگریم. هیلدگریم هیچگاه تاین نشد ولی لقب تاین در میان اخلاف او موروثی شد. چنانکه پالادین دوم و فرزندانش این لقب را به ارث می بردند.

هیلدیفونس توک (پسر گمشده توک پیر)

یکی از فرزندان پرشمار گرونتیوس توک، معروف به توک پیر، هیلدیفونس نام داشت که گفته میشود به یک سفر رفته و هرگز بازنگشته است.

هیلدسان (لقب فریلاف اهل روهان)

پس از آنکه هلم پتک مشت، نهمین پادشاه روهان به همراه دو پسرش در زمستان سخت جان خود را از دست دادند، نخستین سلسله شاهان روهان به پایان رسید و خواهرزاده هلم، فریلاف به عنوان دهمین شاه روهان و اولین شاه سلسله دوم بر تخت نشست. لقب هیلدسان که به فریلاف تعلق دارد به نام مادر او هیلد، خواهر هلم اشاره دارد.