آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هاب گمیجه (ریسمان باف تایفیلد)

هاب گمیجه (ریسمان باف تایفیلد)

عهد: در ۲۸۴۶ د.س به دنیا آمده است
نژاد: هابیتها
شاخه: هابیتهای شایر
خاندان: گمیجه
معنی: هاب احتمالا شکلی مخفف و تحریف شده از رابین است و گمیجه نیز تغییر یافته نام گمویچ است، روستایی که هاب در آن به دنیا آمده بود
لقب: گمیجی پی

هاب، پسر وایزمن گمویچ، به همراه خانواده اش از گمویچ به تایفیلد کوچ کردند تا زندگی بهتری در پیش بگیرند. هاب در تایفیلد به کار ریسمان بافی پرداخت و صاحب پسری به نام هابسون شد که هابسون نیز پدر هام فست گمجی و پدربزرگ سام وایز، از یاران حلقه، بود.
در سالهای پایان عمر، هاب لقب جدیدی پیدا کرد و آن گمیجی پیر بود که تغییری بود در نام گمیجه (و نام گمیجه خود تغییری از نام گمویچ). این لقب بعدها به صورت نام فامیل مشهور گمجی در آمد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...