آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هیتائگلیر (کوههای مه آلود مرکز سرزمین میانه)

هیتائگلیر (کوههای مه آلود مرکز سرزمین میانه)

هیتائگلیر نام الفی رشته کوهی است که معمولا به نام کوههای مه آلود شناخته می شوند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...