آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هیارمنداکیل اول (فاتح هاراد)

هیارمنداکیل اول (فاتح هاراد)

کیریاهر، فرزند شاه کیریاندیل که پس از کشته شدن پدرش به وسیله مردان هاراد به تخت سلطنت گوندور نشسته بود، به انتقام مرگ پدرش با سپاهی بزرگ به جنوب تاخت و پس از تصرف هاراد خود را هیارمنداکیل، فاتح جنوب نامید. او به مدت نزدیک به صد و سی و چهار سال در گوندور حکمرانی کرد و پس از او پسرش آتاناتار حکومت را در دست گرفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...