آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hyarmendacil I

آرشیو برچسب: Hyarmendacil I

هیارمنداکیل اول (فاتح هاراد)

کیریاهر، فرزند شاه کیریاندیل که پس از کشته شدن پدرش به وسیله مردان هاراد به تخت سلطنت گوندور نشسته بود، به انتقام مرگ پدرش با سپاهی بزرگ به جنوب تاخت و پس از تصرف هاراد خود را هیارمنداکیل، فاتح جنوب نامید. او به مدت نزدیک به صد و سی و چهار سال در گوندور حکمرانی کرد و پس از او ...

ادامه مطلب »