آخرین مقالات فرهنگنامه

م

مین-ریمون (فانوس‌تپۀ گوندور)

یکی از هفت تپه ای فانوس‌هاس گوندور که در میان نواحی شمالی کوهستان سفید قرار داشت. همراه با ایلناخ و آمون دین، مین-ریمون از قدیمی ترین آتشگاه‌ها هستند و قدمت ساختشان به قبل از دوران روهیریم بر میگردد.

ادامه مطلب »

مردمان ثانی (انسان‌ها، از پی‌آمدگان)

یک نام برای نژاد انسان‌ها، به دلیل بیداری آنان پس از الف‌ها آنها را با نام مردم دوم نام بردند.الف‌ها نام‌های بسیاری را بر روی انسان‌ها نهادند مثل فرزندان دوم و دوم زادگان و فرزندان آفتاب زیرا انسان‌ها پس از الف‌ها بیدار شدند و فرزندان دوم ایلوواتار محسوب می‌شوند.

ادامه مطلب »

مریم‌گلی

نامی که به طور گسترده برای بسیاری از انواع مختلفی از گیاهان مرتبط استفاده ‌می‌شود، که برخی از آنها را می توان به عنوان یک گیاه دارویی برای اهداف درمانی استفاده کرد. مریم‌گلی ظاهراً در سرزمین میانه رشد می‌کرده و حداقل در شمال و دامنه‌های شرقی کوه‌های مه‌آلود در زیر گذرگاه مرتفع یافت می‌شده است. فرودو و سام در جنوب ...

ادامه مطلب »

متد-ان-گلاد (انتهای جنگل)

یک اردوگاه یا دژ سرزمین دور-کوئارتول، سرزمین کمان و کلاه خود در سرزمین‌های حوالی آمون رود که توسط تورین و به‌لگ ساخته شد. مکان دقیق متد-ان-گلاد مشخص نیست اما مشهور است که در جانب شرقی آمون رود و به احتمال زیاد در منطقه عریض شده جنوبی جنگل بره‌تیل و زیر محل ریختن رود تی‌گلین به سیریون قرار دارد. اردوگاه واقع ...

ادامه مطلب »