م

منزل سفید ارندیس (مخفیگاه ارندیس و آنکالیمه)

منزلی در منطقه‌ی امریه در میتالمارِ نومه‌نور. تار-منل‌دور، منزل را به عنوان هدیه برای ارندیس بنا کرد تا نامزدی او با پسرش، آلداریون را اعلام کند. آلداریون سال‌های بسیار دور از نومه‌نور در کشتی‌هایش بود و منزل سفید، محفل امنی برای همسرش، ارندیس و دخترشان، ملکه‌ی آینده تار-آنکالیمه شد.

مرز غربی (بخش غربی روهان)

بخش نظامی روهان در غرب رودهای انت‌واش و اسنوبورن (جز سرزمین‌های اطراف پایتخت، ادوراس) قرار داشت و تحت قیمومیت ارتشبد مستقر در گودی هلم بود. مرز غربی در مجاورت دشمنان روهان در دون‌لند، از حیث تاریخی صحنه‌ی نزاع بسیاری بود. بدترین مشکلات منطقه‌ی مذکور در زمستان طولانی بود. وقتی که دون‌لندی‌ها روهیریم را مجبور به ترک ادوراس و گریختن به مرز غربی و پناه گرفتن در گودی هلم کردند.

آیزن‌گارد نیز در مرز این منطقه بود بنابراین مرز غربی در جریان جنگ حلقه اهمیت به سزایی داشت. پسر شاه، تئودرد، مقام ارتشبد دوم چابک‌سواران را داشت و در جنگ با سارومان بر این منطقه فرمان می‌راند. او در گدارهای آیزن به نبرد دشمن رفت و زندگی‌اش را بر سر آن گذاشت. فرماندهی مرز غربی را به ارکن‌براند سپردند که جنگید و در نبرد دوم در گدارها شکست خورد. ولی توانست آن قدر نیروهایش را جمع کند در دفاع نومیدانه گودی هلم یاری برساند.

مردان فولد غربی (سواران روهان غربی)

مردان روهان که در مناطق غربی ادوراس، در سرزمین‌های زیر کوهستان سفید می‌زیستند. در زمان جنگ حلقه، فرمان‌روای آن‌ها ارکن‌براند بود. بسیاری از ایشان در جریان نبرد گدارهای آیزن گم‌شدند ولی آن تعداد باقی ماندند که هنگام حمله‌ی نیروهای سارومان گروه دفاعی گودی هلم را تشکیل دهند.

مردم فورود ویت (آدمیان سرزمین بایر شمال باستانی)

مردمان تقریباً ناشناخته‌ای که در زمانی نزدیک به دوران اول در سرزمین در شمال سرزمین میانه می‌زیستند . آن‌ها مردم دلیری توصیف شده‌اند چه در سرزمین یخبندانی و در نزدیکی آنگ‌باند دژ مورگوت زندگی می‌کردند. در دوران سوم تعداد کمی از این مردمان باقی مانده بود و آن‌ها به نام لوسوت شناخته می‌شدند و محل زندگیشان نزدیک خلیج یخ‌زده‌ی فروخل بود. و این مردم بیشتر به علت سرزمین‌هایی که هم‌نامشان بود شناخته می‌شدند.

مردم هالت (مردمان بره‌تیل)

نامی که به هالادین دومین خاندان اداین داده بودند. این نام پس از آن که هالت، دختر هالداد مردمش را برای زندگی به جنگل بره‌تیل برد به این گروه داده شد.