آخرین مقالات فرهنگنامه

م

مریادوک «مری» برندی باک (از یاران حلقه و ارباب باکلند)

تواریخ: سال ۲۹۸۲ دوران دوم – سال ۷۰ دوران چهارم (۱۳۸۲ الی ۱۴۹۱ به سالشمار شایر ۱۰۹ سال عمر کرد) ارباب باک‌لند در سال‌های ۱۱ الی ۶۳ دوران چهارم (۱۴۳۲ الی ۱۴۸۴ به سالشمار شایر ۵۲ سال ارباب بود) نژاد: هابیت‌ها فرهنگ: باک‌لندی خانواده: برندی‌باک معنا: جای بحث دارد (۱) نام‌های دیگر: هولدواین، کالیماک برنداگامبا القاب: با شکوه، ارباب باک‌لند، ...

ادامه مطلب »

میناس تیریت (برج نگهبانی گوندور)

نباید با میناس تیریت دوران اول اشتباه گرفته شود. دژ هفت طبقه پادشاهان گوندور، در ابتدا نامش «میناس آنور» بود. بعد از ویرانی اوسگیلیات، میناس تیریت شهر مرکزی قلمرو جنوبی شد.

ادامه مطلب »

مارزبان (لقب اهانت‌آمیزی که به گریما داده بودند)

عنوانی که به گریما، مشاور شاه روهان، تئودن داده بودند و در اصل جاسوس سارومان بود. نکته: خود واژه‌ی « wyrm » در انگلیسی قدیمی از واژه‌ی نورسی کهن « ormr » به معنی «افعی» می‌آید. کلمه‌ی « drakon » یونانی نیز به معنی «افعی» است پس اگر تاریخ کلمات را به اندازه‌ی کافی به عقب پی بگیریم کلمات مار ...

ادامه مطلب »

مارها (نژاد اژدهایان)

نام نژاد اژدهایان و به ویژه‌ انواع بدون بال آن‌ها از جمله، خود گلائرونگ بود که روی زمین می‌خزیدند.

ادامه مطلب »

مار (نامی که سارومان به گریما داده بود)

عنوانی تحقیرآمیز که سارومان در شایر برای تمسخر خدمتکارش، گریما به کار می‌برد. ظاهراً از «مارزبان» نامی که در روهان به سبب تأثیر موذیانه‌ی گریما بر شاه بر وی نهاده بودند می‌آید. مدت طولانی پس از آن، در شایر، تحمل تمسخر سارومان بر گریما گران آمد و در نهایت گلوی ارباب ستمگر خود را برید.

ادامه مطلب »