آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - مار (نامی که سارومان به گریما داده بود)

مار (نامی که سارومان به گریما داده بود)

عنوانی تحقیرآمیز که سارومان در شایر برای تمسخر خدمتکارش، گریما به کار می‌برد. ظاهراً از «مارزبان» نامی که در روهان به سبب تأثیر موذیانه‌ی گریما بر شاه بر وی نهاده بودند می‌آید. مدت طولانی پس از آن، در شایر، تحمل تمسخر سارومان بر گریما گران آمد و در نهایت گلوی ارباب ستمگر خود را برید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...