آخرین مقالات فرهنگنامه

م

ملکه نومه نور ( شهبانوان نومه نور یا همسران شاهان آن)

با آنکه این لقب برای همسران شاهان نومه نور استفاده می شد، اما بطور خاص برای سه ملکه فرمانروای نومه نور تار-آنکالیمه، تار-تلپرین و تار-وانیملده استفاده می شود.

ادامه مطلب »

ملکه گوندور (همسر فرمانروای پادشاهی جنوبی)

عنوان همسر شاه گوندور (هیچ ملکه ای در تاریخ ثبت شده گوندور تحت نام خودش بر آن حکومت نکرد). معروف ترین آنان بروتیل همسر تارانون فالاستور و آرون ستاره شامگاهی همسر شاه اله‌سار بودند.

ادامه مطلب »

ملکور

ملکور یا Melkor از شخصیت‌های آردا، دنیای مخلوق جی. آر. آر. تالکین، است. از آینور است و قوی‌ترین آن‌ها. گفته شده بیشترین سهم را از ذهن ایلوواتار (ارو) برده و از تمامی ِ سهم خواهران و برادرانش ، قسمتی در او یافت‌شدنی ست. قویترین ِ کسان در آردا بود و هم پای منوه (که در ذهن ایلوواتار برادر او بود) ...

ادامه مطلب »

مردان تپه (اخلاف مردانی که در کوههای سفید می زیستند)

این نام به نژادی از انسانها اطلاق میشد که ریشه هایشان در قبیله های کوه نشین ساکن کوهستان سفید بود. این انسانها در طول دوران دوم از سمت شمال در سرزمین میانه پراکنده شدند. مردگانی که به همراه آراگورن به جنوب تاختند، دونلندی ها و انسانهای بری، همه از این دسته انسانها بودند.

ادامه مطلب »