خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Q - ملکه گوندور (همسر فرمانروای پادشاهی جنوبی)

ملکه گوندور (همسر فرمانروای پادشاهی جنوبی)

عنوان همسر شاه گوندور (هیچ ملکه ای در تاریخ ثبت شده گوندور تحت نام خودش بر آن حکومت نکرد). معروف ترین آنان بروتیل همسر تارانون فالاستور و آرون ستاره شامگاهی همسر شاه اله‌سار بودند.

درباره اله سار