آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - مردمان ثانی (انسان‌ها، از پی‌آمدگان)

مردمان ثانی (انسان‌ها، از پی‌آمدگان)

یک نام برای نژاد انسان‌ها، به دلیل بیداری آنان پس از الف‌ها آنها را با نام مردم دوم نام بردند.الف‌ها نام‌های بسیاری را بر روی انسان‌ها نهادند مثل فرزندان دوم و دوم زادگان و فرزندان آفتاب زیرا انسان‌ها پس از الف‌ها بیدار شدند و فرزندان دوم ایلوواتار محسوب می‌شوند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...