آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - مردمان ثانی (انسان‌ها، از پی‌آمدگان)

مردمان ثانی (انسان‌ها، از پی‌آمدگان)

یک نام برای نژاد انسان‌ها، به دلیل بیداری آنان پس از الف‌ها آنها را با نام مردم دوم نام بردند.الف‌ها نام‌های بسیاری را بر روی انسان‌ها نهادند مثل فرزندان دوم و دوم زادگان و فرزندان آفتاب زیرا انسان‌ها پس از الف‌ها بیدار شدند و فرزندان دوم ایلوواتار محسوب می‌شوند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...