آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - مردمان ثانی (انسان‌ها، از پی‌آمدگان)

مردمان ثانی (انسان‌ها، از پی‌آمدگان)

یک نام برای نژاد انسان‌ها، به دلیل بیداری آنان پس از الف‌ها آنها را با نام مردم دوم نام بردند.الف‌ها نام‌های بسیاری را بر روی انسان‌ها نهادند مثل فرزندان دوم و دوم زادگان و فرزندان آفتاب زیرا انسان‌ها پس از الف‌ها بیدار شدند و فرزندان دوم ایلوواتار محسوب می‌شوند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...