آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Second People

آرشیو برچسب: Second People

مردمان ثانی (انسان‌ها، از پی‌آمدگان)

یک نام برای نژاد انسان‌ها، به دلیل بیداری آنان پس از الف‌ها آنها را با نام مردم دوم نام بردند.الف‌ها نام‌های بسیاری را بر روی انسان‌ها نهادند مثل فرزندان دوم و دوم زادگان و فرزندان آفتاب زیرا انسان‌ها پس از الف‌ها بیدار شدند و فرزندان دوم ایلوواتار محسوب می‌شوند.

ادامه مطلب »