آخرین مقالات فرهنگنامه

مریم‌گلی

نامی که به طور گسترده برای بسیاری از انواع مختلفی از گیاهان مرتبط استفاده ‌می‌شود، که برخی از آنها را می توان به عنوان یک گیاه دارویی برای اهداف درمانی استفاده کرد. مریم‌گلی ظاهراً در سرزمین میانه رشد می‌کرده و حداقل در شمال و دامنه‌های شرقی کوه‌های مه‌آلود در زیر گذرگاه مرتفع یافت می‌شده است. فرودو و سام در جنوب در ایتیلین، انواع مختلفی از این گیاه را یافتند که گل‌های آبی، قرمز و سبز کم‌رنگ داشت. سام حتی تلاش کرد تا گولوم را بفرستد تا مقداری از آن را برای استفاده در آشپزی جمع آوری کند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

چهار نامه منتشرنشده از تالکین با قیمت حدوداً ۴۰ هزار دلار به حراج گذاشته می‌شود

چهار نامه منتشرنشده از تالکین با قیمت حدوداً ۴۰ هزار دلار به حراج گذاشته می‌شود

این چهار نامه از تالکین بخشی از مکاتباتی طولانی‌تر با یکی از طرفداران به نام ...