خانه - فرهنگ نامه (برگه 53)

فرهنگ نامه

پس از لایت (ماه بعد از نیمه تابستان)

هفتمین ماه در تقویم شایر، که همان طور که از اسمش بر می آید، بعد از روزهای جشن نیمه تابستان در لایت فرا می رسد. و تقریبا برابر است با جولای امروزی. این ماه در حقیقت از ۲۴ام ژوئن تا ۲۳ام جولای در تقویم میلادی را شامل می شود.

از پی آمدگان (فرزندان جوانتر ایلوواتار)

یکی از نام های بسیار نژاد انسان ها، که مدت ها بعد از الف ها یا نخست زادگان، بیدار شدند. از پی آمدگان ترجمه ی نام الفی هیلدور است، نامی که در هیلدورین ،به معنی سرزمین هیلدور، هم به چشم میخورد. هیلدورین سرزمینی بود در شرق جایی که اولین انسان ها چشم به جهان گشودند.

از پی زادگان (یکی از نام های متعددی که الف ها به آدمیان می دادند)

ترجمه ی کلمه ی الفی آپانونار، یکی از الفاظی که الف ها برای اشاره کردن به نژاد انسان ها استفاده می کردند. “از پی زادگان” در حقیقت اشاره به این ماجرا دارد که انسان ها هزاران سال بعد از الف ها چشم به جهان گشودند و به همین دلیل گاهی هیلدور ( به معنی از پی آمدگان) هم نامیده می شوند، و همینطور با عنوان فرزندان جوان تر ایلوواتار.

آیرین (زنی اشراف زاده اهل دور-لومین)

زنی که از خویشاوندان هورین تالیون بود. برودا از مردم شرق بعد از رسیدن به حکومت هیت لوم او را به عقد خود درآورد. آیرین بعد از شکست نیرنایت آرنویدیاد، مخفیانه به مورون، زن هورین، کمک می کرد.

آیراندیر (دریانورد همراه ائارندیل)

یکی از سه دریانوردی که ائارندیل را در سفر های دریایی او همراهی می کردند. ائارندیل همراه با آیراندیر و اره لونت و فالاتار بر کشتی معروفش ، وینگیلوت، به سوی غرب بادبان کشید و ائارندیل و الوینگ به آمان رسیدند. که آن دو اجازه یافتند که به خاطر اینکه از نسل الف ها بودند در آمان بمانند. ولی آیراندیر و دو همراهش اجازه نداشتند که در غرب دریا باشند، و والار آنها را به شرق بازگرداندند. نام آیراندیر ریشه الفی دارد و به معنی «دریانورد» است.