آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - بازی معما (یک سنت قدیمی هابیتی)

بازی معما (یک سنت قدیمی هابیتی)

یکی بازی رایج در بین هابیت ها که شخصی با گفتن یک معما انتظار جواب را از طرف مقابل خود دارد و این بازی تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد که یکی از آنها جواب درست را پیدا نکند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«سه همسفر» اثر سرینا مالیون

نامزدهای جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۳ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...