آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - بازی معما (یک سنت قدیمی هابیتی)

بازی معما (یک سنت قدیمی هابیتی)

یکی بازی رایج در بین هابیت ها که شخصی با گفتن یک معما انتظار جواب را از طرف مقابل خود دارد و این بازی تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد که یکی از آنها جواب درست را پیدا نکند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...