آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Riddle-game

آرشیو برچسب: Riddle-game

بازی معما (یک سنت قدیمی هابیتی)

یکی بازی رایج در بین هابیت ها که شخصی با گفتن یک معما انتظار جواب را از طرف مقابل خود دارد و این بازی تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد که یکی از آنها جواب درست را پیدا نکند.

ادامه مطلب »