آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - غارت نارگوتروند (نابودی تالارهای بنا شده بر روی ناروگ)

غارت نارگوتروند (نابودی تالارهای بنا شده بر روی ناروگ)

الف‌های نارگوتروند از زمان تأسیس آن توسط فین‌رود، جنگی مخفیانه را علیه مورگوت سر گرفته بودند و به جای جنگ آشکار، دشمنان خود را از طریق مخفی‌کاری و کمین شکار می‌کردند. اما هنگامیکه تورین توسط گویندور به آنجا هدایت شد، راهبرد متفاوتی را به اوردرث، که در آن زمان به عنوان پادشاه جانشین برادرش فین‌رود در نارگوتروند شده بود، توصیه کرد. بنابراین اورودرث از درهای خود پلی بر روی ناروگ ساخت و به جنگ با مورگوت رفت.

این یک استراتژی احمقانه بود. مورگوت در طول قرن‌ها جستجو نتوانسته بود قلعه نارگوتروند را بیابد، اما اکنون نه تنها مکان آن مشخص شد، بلکه پل جدید، دفاع رودخانۀ ناروگ را از بین برد. گلائرونگ از آنگباند با ارتشی از اورک‌ها برای تصرف شهر اعزام شد.

ارتش نارگوتروند در میدان توم‌هالاد، چند مایلی شمال ارگ، به مقابله با گلائرونگ رفت. و شکست خورد. و الف‌هایی که در شهر در انتظار بازگشت آنها بودند، در عوض اژدها و اورک‌هایش را  دیدند که از پل عبور کرده و  وارد ارگ شدند. این افراد، از جمله دختر اوردرث، فیندویلاس، توسط اورک‌ها اسیر و به سمت شمال برده شدند.

تورین و چند تن دیگر از بازماندگان نبرد توم‌هالاد دیر به محل غارت رسیدند. با دیدن اژدها، همراهان تورین پا به فرار گذاشتند، اما خود تورین تحت طلسم اژدها گلائرونگ قرار گرفت و مجبور به تماشای اسیران شد که به بیرون از شهر رانده می‌شدند. سپس گلائرونگ، آگاه از شرّی که این عمل به دنبال داشت، تورین را آزاد کرد. گلائرونگ با بیرون راندن ارک‌های باقی‌مانده از نارگوتروند، گنجینه‌های آن را جمع کرد و در سالن‌های قلمروی تازه غارت‌شده‌اش روی آن‌ها چنبره زد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...