آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Sack of Nargothrond

آرشیو برچسب: Sack of Nargothrond

غارت نارگوتروند (نابودی تالارهای بنا شده بر روی ناروگ)

الف‌های نارگوتروند از زمان تأسیس آن توسط فین‌رود، جنگی مخفیانه را علیه مورگوت سر گرفته بودند و به جای جنگ آشکار، دشمنان خود را از طریق مخفی‌کاری و کمین شکار می‌کردند. اما هنگامیکه تورین توسط گویندور به آنجا هدایت شد، راهبرد متفاوتی را به اوردرث، که در آن زمان به عنوان پادشاه جانشین برادرش فین‌رود در نارگوتروند شده بود، توصیه ...

ادامه مطلب »