آخرین مقالات فرهنگنامه

F

سرزمین‌های فورود ویت (سرزمین‌های سردی در شمال سرزمین میانه)

سرزمین یخ‌زده‌ای در شمال سرزمین میانه. این نام (سرزمین مردم شمال) را به دلیل حضور مردم دلیر و خوش‌بنیه‌ای که روزگاری در این سرزمین می‌زیستند به آن داده‌اند.

ادامه مطلب »

فوروخل (خلیج یخ‌زده‌ی شمالی سرزمین میانه)

سرزمین های بایر و یخ زده در شمال سرزمین میانه به خصوص خلیج بزرگ یخ‌زده شمال و زمین‌هایی که آن را احاطه کردند.

ادامه مطلب »

فورنوست (شهر شاهان آرتداین)

شهر مهم آرتداین و محل حکومت شاهان آرتداین از آملایت تا آرودوی. کمی پس از از دست رفتن قلمروی آرتداین نبرد فورنوست در این سرزمین میان گوندور و آنگمار در گرفت.

ادامه مطلب »

فورمنوس (دژ شمالی فئانور)

دژ و محل زندگی فئانور در سرزمین‌های شمالی والینور که پس از تبعیدش از تیریون همراه پدرش فینوه برای سکونت برگزید. این دژ همان مکانی است که مورگوت سیلماریل‌ها را دزدید و فینوه را کشت.

ادامه مطلب »