خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - سرزمین‌های فورود ویت (سرزمین‌های سردی در شمال سرزمین میانه)

سرزمین‌های فورود ویت (سرزمین‌های سردی در شمال سرزمین میانه)

سرزمین یخ‌زده‌ای در شمال سرزمین میانه. این نام (سرزمین مردم شمال) را به دلیل حضور مردم دلیر و خوش‌بنیه‌ای که روزگاری در این سرزمین می‌زیستند به آن داده‌اند.

درباره اله سار