F

پدر اژدهایان (عنوان گلائرونگ زرین)

تاریخ : ۲۶۵ ( دوران ۱ ) تا ۴۹۸ ( دوران ۱ )

لقب داده شده به : گلائرونگ طلایی

لقبی که به گلائرونگ، اولین اژدهایان داده شده بود.

این که آیا واقعاً او پدر اژدهایان بوده، مانند دورین که پدر تمام دورف‌ها بود، معلوم نیست و اصلیت نژاد اژدهایان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هرچند که در میان اژدهایان تفاوت‌هایی نیز بوده مثلاً گلائرونگ بال نداشته در حالی که بسیاری از اژدهایان بعد او دارای بال بودند.

چاق (عنوانی برای کسانی که به فربهی شهره‌اند)

افراد کمی در داستان‌های تالکین بر اساس هیکل و اندازه شان نامگذاری شده‌اند. شاید بهترین آن در کتاب ارباب حلقه‌ها، فورلونگ چاق فرمانروای لوسارناخ باشد. البته تالکین در نامه‌هایش فرد دیگری با لقب فورلونگ را به ما معرفی کرده و آن لالیا چاق,  بیوه تاین فارتیبراس توک دوم از شایر بوده است.

فاسترد از روهان (پسر از دست رفته‌ی فولک‌واینِ روهانی)

برادر دو قلوی فولکرد و پسر فولکواین از روهان. او طبق سوگند ائورل همراه با برادرش برای یاری به گوندور تاخت و کشته شد. دو برادر در تقاطع پوروس که تحت عنوان  هاود این گوانور معروف است، به خاک سپرده شدند.

فاسترد از گرین هلم (داماد سام گمجی)

شوهر الانور گمجی دختر سم گمجی که اولین والی سرحدات غربی شد و به آن منطقه رفت و در آن‌جا سکونت گزید.