آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - چاق (عنوانی برای کسانی که به فربهی شهره‌اند)

چاق (عنوانی برای کسانی که به فربهی شهره‌اند)

افراد کمی در داستان‌های تالکین بر اساس هیکل و اندازه شان نامگذاری شده‌اند. شاید بهترین آن در کتاب ارباب حلقه‌ها، فورلونگ چاق فرمانروای لوسارناخ باشد. البته تالکین در نامه‌هایش فرد دیگری با لقب فورلونگ را به ما معرفی کرده و آن لالیا چاق,  بیوه تاین فارتیبراس توک دوم از شایر بوده است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...