آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فاسترد از روهان (پسر از دست رفته‌ی فولک‌واینِ روهانی)

فاسترد از روهان (پسر از دست رفته‌ی فولک‌واینِ روهانی)

برادر دو قلوی فولکرد و پسر فولکواین از روهان. او طبق سوگند ائورل همراه با برادرش برای یاری به گوندور تاخت و کشته شد. دو برادر در تقاطع پوروس که تحت عنوان  هاود این گوانور معروف است، به خاک سپرده شدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...