آخرین مقالات فرهنگنامه

F

رود جنگلی (رود سیاه‌بیشه‌ی شمالی)

مکان: قسمت های شمالی سیاه بیشه سر چشمه:  کوهستان خاکستری، تنها چند مایل با سرچشمه شرقی آندوین فاصله دارد. شاخابه‌ها: رود طلسم شده و بی نامی که از تالارهای تراندویل می‌گذرد. مقصد:  به دریاچه‌ی لانگ می‌ریزد. رودخانه‌ای که از شمال سیاه بیشه می‌گذرد و سرچشمه آن در کوهستان خاکستری است و به دریاچه‌ی لانگ می‌ریزد.

ادامه مطلب »

جنگل ریجن

جنگلی در سواحل رود اسگالدوین که قسمت جنوبی و مهم و بزرگ پادشاهی دوریات را تشکیل می‌داد و تالارهای منگروت در این محدوده قرار داشت.

ادامه مطلب »

جنگل نلدورت (جنگل شمالی دوریات)

جنگل درختان راش در کرانه‌ی رود اسگالدوین که بخش کوچکی از قلمرو پادشاهی دوریات را در شمال تشکیل می‌داد.[۱] [۱] کلمه‌ی الفی neldor تحت‌اللفظی معنای «سه درخت» می‌دهد، که اشاره به درخت راش عظیم تنه‌ی «هیریلورن» می‌کند. نام همین درخت است که بر تمام درختان این نوع اطلاق می‌شود.

ادامه مطلب »

جنگل فنگورن (جنگل باستانی زیر کوهستان مه‌آلود)

جنگل عمیق و تاریکی که در جنوب کوه‌های مه‌آلود  قرار داشت. هزاران سال پیش از جنگ حلقه این جنگل بسیار بزرگ بود و بسیاری از قسمت‌های سرزمین میانه را در بر می گرفت اما با پایان دوران سوم جنگل فنگورن بزرگ‌ترین بخشی از آن جنگل بزرگ بود که به جا مانده بود. این جنگل نامش را از ترجمه‌ی الفی چوب‌ریش، ...

ادامه مطلب »

جنگل بره‌تیل

جنگلی در سرحدات غربی دوریات. این جنگل در سال‌های آخر دوران اول توسط مردم هالت از دومین خاندان اداین مسکون شد. و در این جنگل بود که تورین تورامبار گلارنگ اژدها را کشت.

ادامه مطلب »