آخرین مقالات فرهنگنامه

F

بیشه (کلمه‌ای که گاه برای سیاه‌بیشه به کار می‌رود)

کلمه‌ای که گاهی اوقات برای توصیف سبز بیشه‌ی بزرگ، که بعدها سیاه بیشه نام گرفت، به کار می‌رود. به خصوص هنگامی که سائورون دول گولدور را در جنوب آن بنا کرد.

ادامه مطلب »

فورلیت (ماه پیش از نیمه‌ی تابستان)

شش ماه تقویم شایر که بین تریمیج و روزهای جشن نیمه‌ی تابستان در لیت و تقریباً هم زمان با ژوئن است و به طور دقیق از ۲۲  مه تا ۲۰  ژوئن.

ادامه مطلب »

گدارهای پوروس (درگاه ایتیلین)

مکان: تقاطع رود پروس با جاده‌ی هاراد در مرزهای جنوبی ایتیلین نام‌های دیگر: محل تقاطع پروس اکثر اوقات این گدارها را تقاطع پروس می‌نامند جایی که جاده‌ی هاراد وارد قلمروی گوندور می‌شود. پس از لحاظ استراتژیکی اهمیت بسیاری داشت زیرا سپاهیان دشمن که از جنوب می‌آمدند چاره ای جز گذر از این گدارها نداشتند. این گدارها برای اولین بار در ...

ادامه مطلب »

گدارهای آیزن (نقطه‌ی تقاطعی رود آیزن)

گذرگاهی که در بالای رود آیزن قرار داشت . و به عنوان تنها راه عادی و راحت بین اریادور و گوندور شناخته می‌شد. این گدارها ارزش استرتژیکی بسیار داشتند و برج آیزنگارد برای محافظت از آنان ساخته شد. این گدارها شاهد جنگ بین سارومان و قوای روهان بودند.

ادامه مطلب »

گدار آروس (دوراهی بر قسمت بالایی رود آروس)

رود آروس سرچشمه‌هایی داشت که از تپه‌های دورتونیون به سمت جنوب روان بودند. جایی که این جویبارها به هم می‌پیوستند و رود آروس را ایجاد می‌کردند، جاده‌ی باستانی شرق به غرب نیز در بالای این رود و از گداری می‌گذشت. این محل به نام گدارهای آروس معروف است که الف‌ها به آن آروسیاخ می‌گفتند. این گدار مرزی بین دو سرزمین ...

ادامه مطلب »