خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - بیشه (کلمه‌ای که گاه برای سیاه‌بیشه به کار می‌رود)

بیشه (کلمه‌ای که گاه برای سیاه‌بیشه به کار می‌رود)

کلمه‌ای که گاهی اوقات برای توصیف سبز بیشه‌ی بزرگ، که بعدها سیاه بیشه نام گرفت، به کار می‌رود. به خصوص هنگامی که سائورون دول گولدور را در جنوب آن بنا کرد.

درباره اله سار