آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - گدارهای آیزن (نقطه‌ی تقاطعی رود آیزن)

گدارهای آیزن (نقطه‌ی تقاطعی رود آیزن)

گذرگاهی که در بالای رود آیزن قرار داشت . و به عنوان تنها راه عادی و راحت بین اریادور و گوندور شناخته می‌شد. این گدارها ارزش استرتژیکی بسیار داشتند و برج آیزنگارد برای محافظت از آنان ساخته شد. این گدارها شاهد جنگ بین سارومان و قوای روهان بودند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...