گ

گمیدجی (شکل اصلی نام گمجی)

یک نام خانوادگی هابیت. بنظر می آید در قدیم بشکل گمیدجی استفاده می شده است. لقب هاب گمیدجی از تایفیلد . پسرش هابسون ، این نام را به شکلی نادرست به دست آورد. او به گمجی طناب باف شهرت داشت. و آن شکل از نام ، به نوه اش سم رسید.

گملینگ (رهبری دانا در گودی هلم)

رهبر نگهبانان دیوار گودی هلم . کهن سال ، اما پر قدرت در جنگ هورن برگ. علی رغم سنش ، او  در آن نبرد  یک جنگجوی شجاع بود. این گملینگ بود که اولین بار متوجه شد ارک ها از طریق مجرای فاضلاب به گودی نفوذ کرده اند . و خودش متقابلا به آنها حمله کرد.

به نظر می رسد گملینگ در دره های غربی روهان بزرگ شده است . او زبان دانلند که هنوز توسط مردم آن منطقه به کار برده میشد را آموخت.

گمیل زیراک (ارباب تکلار‍‍ِ آهنگر)

یک آهنگر دورف. ارباب تلخار از نوگرود . کار های مشهور بسیاری انجام داد. گمیل زیراک خودش یک صنعتگر بزرگ بود. و خزانه های تینگول نمونه ای بارز از کارهای او بودند.

گمجی (خانواده ا‌ی هابیت از روستای گمویچ)

یکی از خانواده های قدیمی شایر . در اصل ، این نام از روستای گمویچ گرفته شده است. سم وایز گمجی یکی از یاران حلقه ، مشهور ترین عضو این خانواده است . از او دو خانواده‌ی دیگر یعنی فربرن ها و باغبان ها بوجود آمدند.