آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گورهنداد اولدباک {بعداً برندی‌باک} (بنیانگذار باک‌لند)

گورهنداد اولدباک {بعداً برندی‌باک} (بنیانگذار باک‌لند)

بنیانگذار باک‌لند و خاندان برندی‌باک. (وقتی برای خروج از شایر از رود برندی‌واین گذشت، نامش را از اولدباک تغییر داد.)

یادداشت‌ها:

«جد بزرگ» به نظر اسم عجیبی می ‌آید، و با در نظر گرفتن این نکته که این هابیت نیای خاندان بزرگی شد؛ به نظر می‌رسد که نام گورهنداد را نسل‌های بعدی خاندان برندی‌باک به او داده باشند تا جایگاه او را به عنوان بنیانگذار خاندان ارج نهند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...